D.T(theo Newsflare)

Nữ tài xế húc bay bác bảo vệ trường vì nhầm chân ga

Nữ tài xế húc bay bác bảo vệ trường vì nhầm chân ga

Trong lúc rẽ vào cổng trường, nữ tài xế bất ngờ đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe chồm về phía trước và húc bay bác bảo vệ.