Thử nghiệm được thực hiện với việc nối 10 chiếc dây từ 10 cục sạc khác nhau về cùng 1 đầu Lightning. Sau đó, 2 chiếc iPhone XR dùng thử nghiệm, 1 chiếc dùng chiếc sạc "10 cục sạc" và 1 chiếc dùng với 1 sạc thông thường.

Khá bất ngờ khi ở khoảng từ 0-40% pin, tốc độ chiếc sạc "chế" tỏ ra vượt trội. Thế nhưng càng về sau, tốc độ sạc của nó càng chậm.

Thậm chí khi pin gần đầy, tốc độ sạc của iPhone XR dùng sạc "chế" với 10 củ sạc lại chậm hơn cả chiếc iPhone XR dùng sạc thông thường.

 

Đây chỉ là một ý tưởng thử nghiệm của TechRax và người dùng không nên làm theo.

H.N.(theo TechRax/YouTube)

Công nghệ sạc siêu tốc: Không nhanh và tốt như bạn nghĩ

Công nghệ sạc siêu tốc: Không nhanh và tốt như bạn nghĩ

Sạc siêu tốc hay sạc nhanh không gây hại đến điện thoại, nhưng nó không hoàn toàn tốt như bạn nghĩ.