D.T(Theo Newsflare)

Lạnh gáy xem lính cứu hỏa luyện tập cùng rắn hổ mang chúa

Lạnh gáy xem lính cứu hỏa luyện tập cùng rắn hổ mang chúa

Đoạn video cho thấy những người lính cứu hỏa dũng cảm đứng xung quanh con rắn hổ mang chúa trong một buổi huấn luyện về động vật hoang dã.