D.T(theo Newsflare)

Phút cứu người đàn ông trước lằn ranh sinh tử ở sân ga

Phút cứu người đàn ông trước lằn ranh sinh tử ở sân ga

Người đàn ông trượt chân suýt mất mạng trong lúc cố nhảy lên đoàn tàu đang chạy trong sân ga.