D.T(theo Newsflare)

'Hố tử thần' đột ngột xuất hiện trên phố nuốt chửng ô tô

'Hố tử thần' đột ngột xuất hiện trên phố nuốt chửng ô tô

Chiếc ô tô chui tọt xuống một "hố tử thần" đột ngột xuất hiện trên đường phố khiến những người chứng kiến kinh hãi.