D.T(theo Newsflare)

Bắt rắn độc hổ mang chúa đang nuốt đồng loại trong nhà kho

Bắt rắn độc hổ mang chúa đang nuốt đồng loại trong nhà kho

Con vật bò sát chết chóc dài 3m được tìm thấy trong nhà để xe khi nó đang vật lộn để nuốt chửng một con rắn khác.