D.T(theo Newsflare)

Trộm lái xe húc tung cửa hàng đồ trang sức trong đêm

Trộm lái xe húc tung cửa hàng đồ trang sức trong đêm

Những tên trộm đã sử dụng chiếc Range Rover màu đen húc tung cửa hàng đồ trang sức và đột nhập để vơ vét.