Đ.T(tổng hợp)

Trúng đạn vì cướp nhầm nữ sĩ quan cảnh sát

Trúng đạn vì cướp nhầm nữ sĩ quan cảnh sát

Hai tên cướp có vũ trang không ngờ những người bị chúng tấn công là hai sĩ quan cảnh sát cận vệ thị trưởng thành phố.