D.T(Nguồn: Newsflare)

Nín thở sợ hãi xem bắt hổ mang chúa ẩn dưới gầm cầu thang

Nín thở sợ hãi xem bắt hổ mang chúa ẩn dưới gầm cầu thang

Con rắn hổ mang chúa được phát hiện ẩn dưới gầm cầu thang hẹp ở khu dân cư khiến những người dân tức tốc gọi đội cứu hộ.