Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 1
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 2
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 3
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 4
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 5
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 6
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 7
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 8
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 9
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 10
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 11
 
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 12
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 13
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 14
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 15
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 16
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 17
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 18
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 19
Bí mật của nhiếp ảnh gia đằng sau những bức ảnh đẹp tuyệt - 20

Theo Dantri

Ấn tượng với bức ảnh phải mất... hơn 2 năm mới chụp được

Ấn tượng với bức ảnh phải mất... hơn 2 năm mới chụp được

Nhiều người cho rằng nhiếp ảnh là “nghệ thuật của khoảnh khắc” mà nhiếp ảnh gia phải rất nhanh tay, nhanh mắt mới có thể bắt được những khoảnh khắc độc đáo và ấn tượng. Tuy nhiên, đôi khi nhiếp ảnh cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn.