Hình ảnh vụ tai nạn khiến người xem kinh hãi khi một nhân viên xe bồn bị thổi bay lên không trung từ nóc xe.