D.T(Theo Pix11)

Dùng súng tấn công tiệm vàng, tên cướp không ngờ kết cục thảm hại

Dùng súng tấn công tiệm vàng, tên cướp không ngờ kết cục thảm hại

Tên cướp có vũ trang tấn công một cửa hàng đồ trang sức, nhưng hắn không ngờ nhận kết cục thảm hại.