D.T(theo Newsflare)

Thuyền chở khách tham quan chênh vênh mép đập gây sốc

Thuyền chở khách tham quan chênh vênh mép đập gây sốc

Một con thuyền chở khách đang đi tham quan trên hồ Lady Bird tiến gần tới phần đập tràn.