Thế giới kỹ thuật số là một vũ trụ chuyển động rất nhanh theo đúng nghĩa của nó. Vô số lượt tải xuống và tải lên, bài đăng và tìm kiếm, tin nhắn được gửi và nhận… diễn ra trong một phút.

 

Theo Vietnam+

Người Việt dùng Internet cho những mục đích gì?

Người Việt dùng Internet cho những mục đích gì?

Đọc báo là mục đích chung của nhiều người Việt Nam nhất khi truy cập Internet.