D.T (theo Newsflare)

Cô gái bất tỉnh vì hứng trọn cửa kính rơi từ tầng cao

Cô gái bất tỉnh vì hứng trọn cửa kính rơi từ tầng cao

Tấm cửa kính bất ngờ rơi xuống từ trên tầng cao tòa nhà, giáng trúng đầu một người đi bộ trên vỉa hè.