Đ.T(theo Newsflare)

Thủ đoạn của tên trộm xe máy khiến chủ nhà bất lực

Thủ đoạn của tên trộm xe máy khiến chủ nhà bất lực

Mặc dù phát hiện kẻ trộm lấy xe máy dựng ngoài cửa, nhưng chủ nhà bất lực đứng nhìn.