Đ.T(theo Liveleak)

Nam công nhân bị cuộn thép 3 tấn đè lên người

Nam công nhân bị cuộn thép 3 tấn đè lên người

Một công nhân đang sắp xếp lại các cuộn thép trong nhà máy thì bất ngờ bị 1 cuộn thép nặng khoảng 3 tấn đổ đè lên người.