Do quá mải mê với việc chụp hình món ăn tại một nhà hàng, 2 cô gái trẻ đã mất cảnh giác để tên cướp có cơ hội đến gần giật túi xách rồi chuồn thẳng.