Chiếc lốp ô tô đang được sửa chữa bất ngờ phát nổ thổi bay người đàn ông lên không trung tại một làng ở bắc Israel.