D.T(theo Newsflare)

Hai tên trộm cố tình nhảy múa trước camera an ninh

Hai tên trộm cố tình nhảy múa trước camera an ninh

Sau khi lấy được nhiều tiền và hàng hóa giá trị, hai tên trộm đã cố tình nhảy múa để camera an ninh ghi hình trước khi tẩu thoát.