Người đàn ông chụp ảnh tự sướng với rắn khổng lồ bị lĩnh hậu quả khủng khiếp.