D.T(Theo Newsflare)

Khoảnh khắc xe Jeep hứng luồng sét kinh hoàng

Khoảnh khắc xe Jeep hứng luồng sét kinh hoàng

Khi đang di chuyển trên đường, một chiếc xe Jeep đã bị sét đánh trúng.