Đ.T(theo Newsflare)

Bốn tên cướp sốc vì dấu súng với "cớm ngầm"

Bốn tên cướp sốc vì dấu súng với "cớm ngầm"

Bốn tên cướp tấn công một cửa hàng đã không ngờ đụng độ với cảnh sát mặc thường phục.