D.T(theo Newsflare)

Bất ngờ bị đồng nghiệp cho tắm xăng

Bất ngờ bị đồng nghiệp cho tắm xăng

Nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy vì bất ngờ bị đồng nghiệp cầm vòi bơm xăng phun trúng người.