Màn biểu diễn nhảy cao bằng đầu không cần lấy đà khiến người xem kinh ngạc. Nhiều người còn bình luận rằng, người này có đến 30% DNA của loài ếch.


 

H.N (theo Break)