Nhóm thanh niên Brazil đã chơi khăm người bạn khi dụ anh này tham gia trò chơi thả gỗ.

XEM THÊM:

 

H.N(tổng hợp)