D.T(tổng hợp)

Chủ nhà lao ra như mãnh hổ khiến tên trộm chết khiếp ngã dúi dụi

Chủ nhà lao ra như mãnh hổ khiến tên trộm chết khiếp ngã dúi dụi

Tên trộm đang trèo qua rào để vào nhà trộm đồ thì bị chủ nhà phát hiện. Hắn bỏ chạy ngã dúi dụi xuống đường song vẫn cố vùng dậy thoát thân.