D.T(theo Dailymail)

Trăn 'khổng lồ' tấn công nhà dân nuốt chửng mèo

Trăn 'khổng lồ' tấn công nhà dân nuốt chửng mèo

Đội cứu hộ phải mất tới 15 phút để bắt một con trăn 'khổng lồ' sau khi nó đột nhập 1 nhà dân nuốt chửng con mèo.