D.T(tổng hợp)

Hành động quá nhanh, tên trộm khiến cô gái không biết chuyện gì vừa xảy ra

Hành động quá nhanh, tên trộm khiến cô gái không biết chuyện gì vừa xảy ra

Thanh niên dừng xe giả vờ mua nước ép, chờ lúc cô gái sơ hở ra tay trộm cắp nhanh chóng mặt.