Bầy linh cẩu tỏ rõ sức mạnh số đông của chúng khi đẩy chúa sơn lâm vào thế bị động. Con sư tử đơn độc chống đỡ không nổi buộc phải tháo chạy, leo lên cây mới thoát chết.