Khi chiếc thòng lọng đang siết chặt vào đầu cá sấu thì một con chó bất ngờ lao đến gần sát thủ đầm lầy.

Cá sấu ngay lập tức ngoạm chặt con chó, cuộn mình quật con chó đến chết mặc cho những người có mặt trên bờ cố gắng giải cứu.