Đ.T(Theo DM)

Người đàn ông rời xe lăn lao xuống biển cứu người đuối nước gây xúc động

Người đàn ông rời xe lăn lao xuống biển cứu người đuối nước gây xúc động

Khoảnh khắc gây xúc động khi người đàn ông bị liệt chân nhảy khỏi xe lăn lao xuống biển để cứu người đang bị đuối nước.