Đ.T(tổng hợp)

Cắm mặt vào smartphone, thanh niên gây tai họa tại siêu thị

Cắm mặt vào smartphone, thanh niên gây tai họa tại siêu thị

Nam thanh niên bước vào cửa hàng điện máy nhưng mải nhìn điện thoại nên đã húc vỡ nát cửa kính.