Kiều Oanh (Theo Bloomberg)

Ô tô bay – từ ước mơ viển vông đến ngày 'ra phố'

Ô tô bay – từ ước mơ viển vông đến ngày 'ra phố'

Vốn chỉ được đề cập tới trong những bộ phim viễn tưởng, nhưng giờ đây xe bay sắp thành hiện thực, tuy vẫn còn rất nhiều rào cản để chúng có thể ‘ra đường’.