A.B(Theo Tech Vision)

SpaceX sẽ chọn ra 3 người may mắn để đưa vào vũ trụ

SpaceX sẽ chọn ra 3 người may mắn để đưa vào vũ trụ

Sứ mệnh bay Inspiration4 sẽ được Jared Isaacman, phi công, đồng thời là doanh nhân công nghệ chỉ huy.