Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Quốc gia nhỏ bé này đã thay đổi nền nông nghiệp cả thế giới

Quốc gia nhỏ bé này đã thay đổi nền nông nghiệp cả thế giới

Dù chỉ là quốc gia nhỏ bé, nhưng Israel đã có những tiến bộ nông nghiệp vượt bậc, thay đổi cả nền nông nghiệp của thế giới.