Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Lý do Trung Quốc bỏ xa Mỹ trong cuộc đua bá chủ xe điện

Lý do Trung Quốc bỏ xa Mỹ trong cuộc đua bá chủ xe điện

Năm 2020, doanh số bán xe điện tại Mỹ kém xa châu Âu và Trung Quốc. Nhưng Mỹ còn có thể bắt kịp Trung Quốc trong cuộc đua xe điện không?