Mỹ Bình - Hải Nguyên

Elon Musk khuyên các CEO bớt quan tâm đến tiền

Elon Musk khuyên các CEO bớt quan tâm đến tiền

Elon Musk khuyên các CEO nên dành thời gian để cải tiến sản phẩm hoặc lắng nghe phản hồi của khách hàng, thay vì các cuộc họp, bài thuyết trình hay vấn đề tài chính.