Gã khổng lồ tìm kiếm này rất coi trọng quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm riêng tư, đó là lý do tại sao họ sẽ không còn cho phép các nhà phát hành xuất bản ứng dụng yêu cầu quyền truy cập SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi trong Cửa hàng Google Play.

Google sẽ xóa ứng dụng đòi truy cập SMS và nhật ký cuộc gọi
Google sẽ xóa ứng dụng yêu cầu quyền truy cập SMS và Nhật ký cuộc gọi

Hôm nay, Google tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu xóa tất cả các ứng dụng yêu cầu quyền SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi khỏi Cửa hàng Google Play trong vài tuần tới. Các nhà phát triển chưa gửi biểu mẫu khai báo quyền sẽ bị xóa ứng dụng khỏi Cửa hàng Google Play.

 

Theo đó, các nhà phát triển có hai lựa chọn: gửi phiên bản mới mà không có các quyền này hoặc gửi phiên bản mới giữ lại các quyền, nhưng hoàn thành một mẫu khai báo đặc biệt trong Play Console. Tuyên bố này sẽ cho các nhà phát triển giữ lại ứng dụng đến ngày 09/03 để xóa các quyền hoặc nhận phê duyệt cho trường hợp cụ thể.

Động thái của Google có nghĩa là họ sẽ loại bỏ những ứng dụng yêu cầu nhiều quyền không cần thiết. Chính sách mới chắc chắn sẽ hạn chế quyền truy cập của nhà phát triển đối với SMS và Nhật ký cuộc gọi và cải thiện hơn nữa quyền kiểm soát của người dùng đối với dữ liệu của họ.

Phúc Nguyễn(theo Phone Arena)

Google Assistant đã có thể phiên dịch trực tiếp tiếng Việt

Google Assistant đã có thể phiên dịch trực tiếp tiếng Việt

Google Assistant là sản phẩm được Google ưu ái tại CES 2019, với một loạt tính năng và công nghệ mới.