Mỹ Bình(Theo Natural Cures)

Cách theo dõi dữ liệu sức khỏe trên màn hình chính smartphone Android

Cách theo dõi dữ liệu sức khỏe trên màn hình chính smartphone Android

Google Fit có sẵn các widget cho phép bạn theo dõi các chỉ số tập luyện thể dục thể thao, và dữ liệu sức khỏe ngay từ màn hình chính.