Đinh Tuấn - Hải Nguyên

Thành phố xây dựng trên Mặt Trăng

Thành phố xây dựng trên Mặt Trăng

Việc xây dựng thành phố trên Mặt Trăng được xem là hoàn toàn khả thi trong lương lai. Nếu có thể, bạn có chọn sống trên Mặt Trăng không?