Công nghệ
>>

An toàn - An ninh thông tin

Nhiều ứng dụng trên iPhone kết nối ngầm với phần mềm độc hạiicon
Nhiều ứng dụng trên iPhone kết nối ngầm với phần mềm độc hại
icon
Hơn chục ứng dụng iPhone bị phát hiện kết nối với máy chủ liên quan tới Golduck, phần mềm độc hại (malware) từng xuất hiện trên Android và lây nhiễm vào rất nhiều game cổ điển ăn khách.
 
video box
 
HIỂN THỊ THÊM TIN