Công nghệ

Bitcoin trải qua 1 tuần 'lao dốc' và sẽ còn giảm mạnh vào tuần tới?
icon
Bitcoin đã giảm giá liên tục trong 1 tuần qua. Nhiều dự báo cho thấy, đà giảm giá của Bitcoin vẫn chưa dừng lại và sẽ còn giảm sâu trong tuần tới.   
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị