Mai Ngô có thể bỏ hết tất cả, không ăn, nhịn đói… nhưng lông mày của cô thì luôn luôn phải có. Với cô, lông mày là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng…


 


QK