9 lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ giúp bạn thấu hiểu hơn cách để cuộc sống hạnh phúc, thanh thản hơn.

Cuộc sống bộn bề những lo toan lớn, nhỏ khiến con người ta luôn thấy đời mệt mỏi. Sự thật, thế giới không bao giờ hoàn hảo hết tất cả, bất cứ ai cũng sẽ gặp điều không hài lòng. Quan trọng là thái độ của bạn, cách sống, cách nghĩ của bạn ra sao. Có thể giúp cho mình hạnh phúc được hay không?

9 câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh giống như cánh cửa, giúp bạn mở tâm mình, thanh thản đón nhận hạnh phúc dễ dàng hơn

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

 

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Cội nguồn hạnh phúc, vì sao không hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc

Theo Khám phá