Các cụ có câu "ngủ như lợn" không sai bao giờ. Chú lợn ngủ say tới mức chú chó lay, gọi các kiểu vẫn không dậy được. 

Thậm chí chú lợn này còn ngáy đều đều như không hề có chuyện gì xảy ra xung quanh mình.

 

Minh Quân