Chú mèo có thể tìm và lấy chú chuột bằng bông khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Chú mèo khá thông minh khi sẵn sàng tìm kiếm và mang về đúng vị trí chú chuột bằng bông. Hình ảnh của chú mèo này khiến người ta có cảm giác chú đang cầm tinh... con chó.

 

Quốc Khánh