Mỗi ngày đi làm về tới nhà cũng chỉ mong thấy con là mọi mệt mỏi sẽ quên hết. Nhất cảnh con yêu hào hứng chạy ra đón mình như thế này...

 

 Minh Quân