Cụ ông ngồi bên cạnh giường nắm thật chặt tay cụ bà, tay kia không ngừng lau nước mắt. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người ứa lệ.

Ai sẽ nắm tay bạn đi đến cuối cuộc đời? Hạnh phúc khi tuổi đã xế chiều là có người bên cạnh, có người nắm tay mình trước khi từ giã cõi đời.

 

 Minh Quân