Người vợ không biết nấu ăn, không biết chia sẻ với chồng, luôn tỏ ra coi thường nhà chồng, không biết chăm con... là nỗi khiếp sợ của tất cả những người đàn ông trên cuộc đời này.

 

Hồng Vân